David Oliveras

Disseny i desenvolupament de pàgines web econòmiques, optimitzades per als cercadors, adaptables a tots els dispositius i a un preu ajustat.

Ser o no ser social, aquesta és la qüestió

Moltes empreses es qüestionen la necessitat o no de tenir presència a les xarxes socials i dubten encara dels seus beneficis. La resposta és ben senzilla: Cal tenir-hi presència perquè és un dels millors mètodes per gestionar els nostres potencials clients des d’una perspectiva d’implicació i diàleg, i per tant, de conèixer l’opinió sincera del consumidor.

Social Media

Ser o no ser social, aquesta és la qüestió

Tanmateix, el fet de ser social influirà de forma notable a millorar el posicionament del nostre web mitjançant la creació d’enllaços d’entrada. Si entenem les xarxes socials com a eines de marketing ràpidament ens convencerem dels seus beneficis:

  • Ens comunicarem de manera més ràpida i eficient amb els nostres clients.
  • Generarem visites al nostre web.
  • Coneixerem millor l’opinió que tenen els consumidors del nostre producte creant així un vincle més personal.
  • Obrirem un nou canal de venda de forma directa o indirecta, perquè encara que l’usuari no compri online influirem en la seva decisió de compra offline a través de les opinions d’altres consumidors.

Resumint, encara que us faci mandra entrar al món de Facebook, Twitter i demés, sigueu socials i obriu les portes del vostre negoci al món. Ser o no ser social, aquesta és la qüestió!

Gràcies per compartir-ho!